Общи условия

Права и задължения на ASED.BG ( АСЕД ООД )
1. Mагазинa предлага на своите потребители сайта ASED.BG ( АСЕД ООД ) във вида, в който e.
2. ASED.BG ( АСЕД ООД ) има право да променя цени, количества, начин на плащане и доставка, технологията и дизайна на сайта без предварително известяване.
3. ASED.BG ( АСЕД ООД ) има право по свое усмотрение да ограничи достъпа до всички или част от услугите, както и да прекрати използването им от страна на отделни или всички свои потребители.
4. ASED.BG ( АСЕД ООД ) има право да закрие и/или изтрие информацията на/за дадена стока или категория, по своя преценка и без право на преразглеждане.
5. ASED.BG ( АСЕД ООД ) си запазва правото да прави промени и да актуализира настоящите общи условия по всяко време, без да е длъжен да уведомява потребителите си за това предварително.
6. За предоставянето на своите услуги ASED.BG ( АСЕД ООД ) се нуждае от трите имена, град, пощенски код, адрес за доставка, телефон за връзка, актуален e-mail и данни за фактуриране, ако потребителят желае да получи такава. Тази информация се въвежда лично от потребителят.
7.След получаване на поръчка от клиент се извършва проверка за валидността й. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, при наличие на такива, да осигури достъп и възможност за получаване на стоката, да получи вещта. Договарят се начините на плащане и доставката на стоката.

Гаранционни условия на ASED.BG ( АСЕД ООД )

Транспортните разходи по гаранционното обслужване на закупен продукт са за сметка на клиента.

Продължи
BGtop