Поверителност

ASED.BG ( АСЕД ООД ) гарантира пълна конфиденциалност на личните данни. Личната информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ няма да бъде публикувана никъде в прав текст, освен ако той изрично не е разрешил. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и парола.

Обезщетения

Клиентът е длъжен да обезщети ASED.BG ( АСЕД ООД ) и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията му по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави или интернет етиката. Клиентът е длъжен да обезщети ASED.BG ( АСЕД ООД ) и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Отказ за получаване на поръчана стока

Клиент, поръчал стока от електронния магазин на http://www.ased.bg , има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:

  1. Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена
  2. Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката
  3. Ако не е спазен обявеният срок за доставка
Продължи
BGtop