Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

"АСЕД" ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата до толкова, до колкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование "АСЕД" ООД
ЕИК/БУЛСТАТ :202615229
Седалище: гр. София 1407, ул. Данаил Дечев 6
Адрес на управление: гр.София 1574, бул. Шипченски Проход 63
E-mail: [email protected]
Телефон.: (02) 979 49 22

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: [email protected], [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране и обработване на Вашите лични данни

 1. "АСЕД" ООД събира и обработва Вашите лични данни само и единствено за да Ви изпрати оферта по предлаганите от нас стоки и услуги, както и да завърши процеса на покупко-продажба, осъществен през настоящата интернет страница, като изрично получава Вашето съгласие. Както и за извършване на доставка, изготвяне на счетоводни документи като сметка или фактура за закупените стоки и използваните услуги, като доставки, ,ведомления, свързани с нашите продукти и услуги.
 2. "АСЕД" ООД спазва следните принципи
  • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност.
  • ограничение на целите на обработване.
 3. Видове данни, които "АСЕД" ООД събира
  • Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон,адрес)

Цел за която се събират данните: изпращане на оферта по предлаганите от нас стоки и услуги и завършване на процеса на покупко-продажба, осъществен през тази интернет страница.

 1. "АСЕД" ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
  • генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

С кого споделяме информацията Ви:

"АСЕД" ООД използва трети страни за подпомагане на определени договорни дейности или при изпълнение на законово задължение. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни като се стремим да осъществяваме строг контрол за изпълнение на тази цел.

Част от получателите на лични данни могат да бъдат:

 • дружества, извършващи доставка, куриерски фирми, външни консултанти и специалисти, колекторски компании и правни кантори, банки, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от "АСЕД" ООД, хостинг компании и търговски агенти и др.

Предоставянето на лични данни в някои случаи е задължително, за да спазим наши законови изисквания, като:

 • Регулаторни органи, вкл. държавни комисии, институции и агенции, НАП, НОИ, съдилища, прокуратура, и други, на които сме длъжни да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от "АСЕД" ООД.БГ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

Право на достъп

Вие имате право да изискате и получите от "АСЕД" ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до "АСЕД" ООД.

Право на изтриване

Вие имате правото да поискате от "АСЕД" ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а "АСЕД" ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от "АСЕД" ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни.

Право на преносимост

Вие можете да поискате от "АСЕД" ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от "АСЕД" ООД

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

"АСЕД" ООД не събира или обработва лични данни чрез функционалните бисквитки, използвани от Компанията.

Обработка на анонимизирани данни

Ние обработваме Ваши данни за статически цели, това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни – например, за да представим движение на големи групи хора. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.

Мерки за сигурност

"АСЕД" ООД, взема мерки за защита на личните ви данни от случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна или оповестяване. Налице са политики и процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване. Освен това вземаме допълнителни мерки за информационна сигурност, включително контрол на достъпа, строга физическа защита и надеждни практики за събиране, съхранение и обработка на информацията. От друга страна, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни.

Кога изтриваме Вашите лични данни?

Ние съхраняваме цялата информация, която сме събрали за Вас и я унищожаваме в законоуставените срокове, а ако няма такива в сроковете определени от нас и след окончателно уреждане на всички наши финансови отношения. Не пазим Ваши данни безсрочно.

Част от сроковете са:

 • 6 месеца от момента на кандидатстването
 • 5 години при изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции;
 • 10 години по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни;
 • 5 години задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство;
 • 30 дни от записа при видеонаблюдение и звукозаписване в търговските обекти;
 • 5 години от звукозаписа при телефонен разговор.

В случай на анонимизация на личните данни сроковете не се прилагат, тъй като не можем да Ви идентифицираме.

Продължи
BGtop