Confidențialitate

ASED.BG (ASED SRL) garantează confidențialitate completă a datelor personale. Informațiile personale ale UTILIZATORULUI nu vor fi publicate nicăieri cu excepția cazului când clientul este de acord. Clientul este responsabil pnetru păstrarea numelui său de utilizator și parola precum și pentru orice alte activități care sunt executate din partea lui de la o terță persoană cu ajutorul numelui de utilizator și parola.

Beneficii

Clientul trebuie să compenseze ASED.BG (ASED SRL) și fiecare a treia persoană pentru toate daunele și profiturile pierdute inclusiv toate costurile și onorariile avocatului plătite suportate ca urmare a creanțelor de către și / sau compensații plătite terților pentru încălcarea obligațiile care îi revin asupra acestui contract, încălcare a legislației bulgare, legile străine aplicabile, moralitate sau moralitate de internet. Clientul este obligat de a despăgubi ASED.BG (ASED SRL) și pentru orice prejudiciu cauzat de terți la care a furnizat parola.

Refuzare de a primi produsele comandate

Un client care a făcut o comandă pe magazinul online http://www.ased.bg are dreptul de a refuza primirea produselor comandate doar în următoarele condiții:

  1. Dacă la transportarea produsele sau ambalajul lor sunt deteriorați
  2. Dacă produsele livrate nu sunt identici cu cele comandate de către client și acesta se vede prin un examen simplu.
  3. În cazul când termenul de livrare anunțat nu este indeplinit.
Continuă
BGtop